Thẻ tạm trú

Tổng Quan Thẻ Tạm Trú
Tổng Quan Thẻ Tạm Trú

Thẻ tạm trú là loại thị thực dài hạn có thời hạn do cơ quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh của Việt Nam cấp cho người nước ngoài có thời hạn tổi thiểu là 1 năm và tối đa không quá 5 năm. Người được cấp thẻ tạm trú được phép xuất nhập cảnh Việt Nam nhiều lần mà không cần phải xin visa. Đối tượng được cấp thẻ tạm trú là người nước ngoài có giấy phép lao động hoặc người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty TNHH Một Thành Viên hoặc là chủ đầu tư, thành viên góp vốn của công ty cổ phần hoặc thân nhân của những người nước ngoài có thẻ tạm trú...Lợi ích của thẻ tạm trú là người nước ngoài có thể mua căn hộ và sắp tới có thể mua được nhà, có thể ở lâu dài tại Việt Nam trong thời gian thẻ tạm trú còn hịêu lực mà không phải xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiết kiệm chi phí và thời gian khi không phải gia hạn visa theo qui định, đồng thời thuận tiện cho việc kinh doanh và kết hôn tại Việt Nam

Chi tiết

Thẻ Tạm Trú Việt Nam
Thẻ Tạm Trú Việt Nam

Trường hợp người nước ngoài đã có thẻ tạm trú nhưng do một số lý do như thẻ tạm trú sắp hết hạn và người nước ngoài vẫn tiếp tục làm việc cho công ty, tổ chức hiện tại, đồng thời đã được cấp lại Giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, VPĐD các công ty nước ngoài, hoặc hộ chiếu hết trang phải thay đổi hộ chiếu mới, bị mất thẻ tạm trú…thì phải đến cơ quan xuất nhập cảnh Việt Nam để tiến hành cấp đổi thẻ tạm trú theo đúng qui định. Thẻ Tạm Trú được cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động đã được cấp giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, VPĐD các công ty nước ngoài, là thành viên, cổ đông góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trừ người đại diện theo ủy quyền), thân nhân đi cùng gồm (cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp thẻ tạm trú). Thời hạn của thẻ tạm trú được cấp từ trên 1 năm cho đến không quá 5 năm

Chi tiết

Gia Hạn Thẻ Tạm Trú
Gia Hạn Thẻ Tạm Trú

Trường hợp người nước ngoài đã có thẻ tạm trú nhưng do một số lý do như thẻ tạm trú sắp hết hạn và người nước ngoài vẫn tiếp tục làm việc cho công ty, tổ chức hiện tại, đồng thời đã được cấp lại Giấy phép lao động (đối với người nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động), hoặc hộ chiếu hết trang phải thay đổi hộ chiếu mới, bị mất thẻ tạm trú…để có thể xuất nhập cảnh Việt Nam bắt buộc người nước ngoài phải đến cơ quan xuất nhập cảnh Việt Nam để tiến hành cấp đổi thẻ tạm trú theo thông tin của hộ chiếu mới (trường hợp thay đổi thông tin hộ chiếu), hoặc đề nghị cấp lại thẻ tạm trú mới theo thẻ tạm trú cũ (trường hợp bị mất thẻ). Thời hạn của thẻ tạm trú được cấp từ 1 cho đến 5 năm

Chi tiết

Top