Giấy phép lao động

Miễn Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài
Miễn Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài

Những trường hợp, đối tượng nào được miễn Giấy phép lao động cho người nước ngoài, các giấy tờ cần phải cung cấp để chứng minh người nước ngoài thuộc diện miễn cấp giấy phép lao động Việt Nam, và có tự động được miễn không? hay phải làm thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài với Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc. Tất cả những quan tâm trên sẽ được chia sẻ chi tiết trong bài viết này của Visa5s.com, và tất nhiên căn cứ theo  Nghị định 11/2016-CP để người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam, họ phải có giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động được xác nhận bởi Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội các tỉnh/ thành phố nơi người nước ngoài dự kiến làm việc. Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây: Làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động; Sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn.

Chi tiết

Work Permit Việt Nam Cho Người Nước Ngoài
Work Permit Việt Nam Cho Người Nước Ngoài

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc theo hợp động lao động ký kết với các công ty, doanh nghiệp, nhà thầu nước ngoài hoặc văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam…Người sử dụng lao động người nước ngoài phải có trách nhiệm xin Work Permit Việt Nam cho người nước ngoài hay còn gọi là Giấy phép lao động để họ làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Bước đầu tiên là người sử dụng lao động phải xin chấp thuận vị trí công việc hay còn gọi giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài với Sở Lao Động Thương Binh – Xã Hội tại nơi người nước ngoài dự kiến làm việc. Sau đó Sở Lao Động Thương Binh – Xã Hội sẽ có văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận cho người nước ngoài được làm việc. Để xin được Work Permit Việt Nam người nước ngoài họ cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Qui trình thủ tục chi tiết để tiến hành xin Work Permit cho người nước ngoài tại Việt Nam như thế nào và cơ quan nào của Việt Nam xử lý? Và thời hạn tối đa của Work Permit cho người lao động nước ngoài là mấy năm? Có rất nhiều vấn đề cần quan tâm mà cả người sử dụng lao động và người nước ngoài cần phải tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện dịch vụ này. 

Chi tiết

Tổng Quan Giấy Phép Lao Động
Tổng Quan Giấy Phép Lao Động

Giấy Phép Lao Động (Work Permit) được cấp cho công dân nước ngoài vào Việt Nam làm việc với các công ty, tổ chức, các nhà thầu nước ngoài,...theo hợp đồng lao động, thời hạn của giấy phép lao động được cấp là không quá 02 năm và theo thời hạn của một trong các trường hợp sau: Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết; Thời hạn của phía nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam; Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài; Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài; Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

Chi tiết

Giấy Phép Lao Động Việt Nam
Giấy Phép Lao Động Việt Nam

Giấy phép lao động hoặc giấy miễn Giấy phép lao động là một giấy tờ do Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội tỉnh/thành phố cấp người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Giấy phép lao động cho người nước ngoài có thời hạn tối đa không quá 2 năm và cho phép gia hạn Giấy phép lao động khi sắp hết thời hạn. Đối với người nước ngoài và người sử dụng lao động đều rất quan tâm đến giấy tờ này, vì đây là cơ sở pháp cao nhất cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp và lưu trú đúng luật định, vì vậy có rất nhiều câu hỏi được đặt ra như: thành phần hồ sơ xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài cần có những gì? Trường hợp nào được miễn Giấy phép lao động? thủ tục và trình tự để tiến hành xin Giấy phép lao động Việt Nam như thế nào? Tất cả những câu hỏi trên sẽ được chia sẻ chi tiết thông qua bài viết này của Visa5s.com, nếu cần sự tư vấn nào thêm dịch vụ này vui lòng liên hệ lại với chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Chi tiết

Gia Hạn Giấy Phép Lao Động
Gia Hạn Giấy Phép Lao Động

Một trong những vấn đề quan trọng nhất, cần lưu ý đến thời hạn còn lại của Giấy phép lao động để áp dụng chính sách gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Ít nhất trước 30 ngày kể từ ngày Giấy phép lao động Việt Nam hết hạn mà đơn vị sử dụng lao động muốn người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc với đơn vị mình ở cùng vị trí công việc và chức danh thể hiện trên Giấy phép lao động, thì đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ xin chấp thuận vị trí tuyển dụng lao động người nước ngoài với Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội nơi ngoài nước ngoài dự kiến làm việc. Nếu Sở Lao Động có văn bản trả lời chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài thì chuẩn bị hồ sơ Gia hạn giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài, qui trình và thủ gia hạn giấy phép lao động cũng giống với cấp mới lần đầu Giấy phép lao động Việt Nam và thời gian xét duyệt từ 5 đến 7 ngày làm việc có kết quả

Chi tiết

Top