Visa nhập cảnh

Visa các nước

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định 70/2023/ND-CP ban hành ngày 18 tháng 09 năm 2023 về việc sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP về giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài. Nếu người lao động nước ngoài đã được cấp Giấy phép lao động có kế hoạch tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì doanh nghiệp bảo lãnh phải tiến hành thủ tục xin Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài theo luật định và đảm bảo các điều kiện theoqui định. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài phải được nộp tại Sở Lao động địa phương ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hiện tại hết hạn. Cùng với sự thay đổi về luật và qui trình đăng tuyển lao động người nước ngoài ngày càng chặt chẽ. Theo qui định từ 01/01/2024 thì doanh nghiệp cần phải tuân thủ và thực hiện sớm việc đăng tuyển lao động lên trang website của Cục việc làm hoặc Trung tâm giới thiệu việc làm, giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài càng sớm càng tốt để không ảnh hưởng đến thời gian nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 • Giấy phép lao động (GPLĐ) chưa từng được gia hạn lần đầu (Điều19 Nghị định 152/2020/NĐ-CP có quy định GPLĐ chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.)
 • Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày;
 • Các thông tin liên quan đến người sử dụng lao động và của người lao động nước ngoài trên Giấy phép lao động còn hạn đã được cấp và còn hạn vẫn giữ nguyên, bao gồm: họ và tên, số hộ chiếu, địa điểm làm việc, tên doanh nghiệp Vị trí công việc và chức danh của người lao động nước ngoài vẫn giữ nguyên như thông tin trên Giấy phép lao động đã được cấp và còn hạn;
 • Có văn bản chấp thuận vị trí do Sở lao động - Thương binh và Xã hội cấp;
 • Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp
 • Giấy phép lao động còn hạn và đủ điều kiện gia hạn theo qui định - Tuy nhiên Đối với trường hợp giấy phép lao động bị mất thì phải tiến hành xin Xác nhận mất giấy phép lao động tại công an địa phường. Sau đó tiến hành xin cấp lại giấy phép giao động và tiếp đến là thủ tục xin Gia hạn giấy phép lao động theo quy đinh.


THỜI HẠN & SỐ LẦN ĐƯỢC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 • Giấy phép lao động Việt Nam có thời hạn tối đa không quá 02 năm và chỉ được gia hạn một (01) lần, áp dụng cho nhóm vị trí Nhà quản lý, Chuyên gia và Lao động kỹ thuật;
 • Nghị định 70/2023/NĐ-CP thay đổi Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP như sau: Người lao động nước ngoài là Chuyên gia và Lao động kỹ thuật đã được cấp giấy phép lao động và đã từng gia hạn một lần, nếu doanh nghiệp và người lao động vẫn có nhu cầu tiếp tục làm việc tại cùng vị trí và chức danh công việc như trên giấy phép lao động hiện tại thì tiến hành xin Cấp mới giấy phép lao động áp dụng theo trường hợp đặc biệtvà không cần cung cấp thêm Phiếu Lý lịch tư pháp;
 • Việc gia hạn Giấy phép lao động không áp dụng cho trường hợp miễn giấy phép lao động.


TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2024

Các bước thực hiện

Nội dung công việc và trình tự thủ tục xin Gia hạn Giấy phép lao động Việt Nam năm 2024

Thời gian xử lý

Bước 1

Cho dù người lao động nước ngoài đã được cấp Giáy phép lao động và đủ điều kiện gia hạn theo Nghị định. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phải:

 • Thông báo tuyển dụng lao động trên cổng thông tin điện tử (áp dụng như trình tự cấp mới GPLĐ) Cục việc làm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Thời hạn thông báo trên cổng thông tin điện tử: Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình;
 • Các nội dung sau cần thông báo đăng tuyển: Vị trí và chức danh công việc, mô tả công việc, số lượng, yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, mức lương, thời gian và địa điểm làm việc

15 ngày làm việc

Bước 2

Doanh nghiệp nộp hồ sơ Xin công văn chấp thuận vị trí tuyển dụng lao động người nước ngoài hay còn gọi giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Trong trường hợp Doanh nghiệp không tuyển được người lao động Việt Nam vào các vị ví tuyển dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ xin giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài với Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội nơi ngoài nước ngoài dự kiến làm việc (xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định)

10 ngày làm việc

Bước 3

Nộp hồ sơ xin Gia hạn Giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài sau khi có Văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài của Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội

05 ngày làm việc

 

THÀNH PHẦN HỒ SƠ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM – PHÂN THEO PHÂN THEO NHÓM CHỨC DANH & VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

NHÀ QUẢN LÝ/ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

CHUYÊN GIA

LAO ĐỘNG KỸ THUẬT

 1. Bản chính Giấy phép lao động đã được cấp còn hạn;
 2. Giấy phép thành lập văn phòng đại diện; Giấy phép chi nhánh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (Giấy tờ chứng minh người nước ngoài là nhà quản lý, thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn của công ty hoặc Giấy tờ chứng minh người nước ngoài là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, giám đốc điều hành theo quy định của công ty);
 3. Công văn chấp thuận vị trí của Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội;
 4. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu 11/PLI Phụ lục I Nghị định 152/2020/NĐ-CP);
 5. 02 ảnh màu (kích thước 4x6cm phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính), ảnh chụp không quá 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ;
 6. Giấy khám sức khỏe do Việt Nam cấp hoặc cơ quan, bệnh viện, phòng khám có thẩm quyền tại nước ngoài cấp.
 1. Bản chính Giấy phép lao động đã được cấp còn hạn;
 2. Công văn chấp thuận vị trí của Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội;
 3. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu 11/PLI Phụ lục I Nghị định 152/2020/NĐ-CP);
 4. 02 ảnh màu (kích thước 4x6cm phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính), ảnh chụp không quá 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ;
 5. Giấy khám sức khỏe do Việt Nam cấp hoặc cơ quan, bệnh viện, phòng khám có thẩm quyền tại nước ngoài cấp.
 1. Bản chính Giấy phép lao động đã được cấp còn hạn;
 2. Công văn chấp thuận vị trí của Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội;
 3. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu 11/PLI Phụ lục I Nghị định 152/2020/NĐ-CP);
 4. 02 ảnh màu (kích thước 4x6cm phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính), ảnh chụp không quá 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ;
 5. Giấy khám sức khỏe do Việt Nam cấp hoặc cơ quan, bệnh viện, phòng khám có thẩm quyền tại nước ngoài cấp.

  TRƯỜNG HỢP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CÒN HẠN – ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIA HẠN NHƯNG BỊ MẤT – THẤT LẠC

 • Phải có xác nhận của cơ quan công an cấp xã của Việt Nam hoặc
 • cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật.

CĂN CỨ THEO HÌNH THỨC LÀM VIỆC -  LOẠI HỢP ĐỒNG & LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP - NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CẦN CUNG CẤP CÁC HÔ SƠ SAU

 1. Hình thức làm việc Di chuyển nội bộ Doanh nghiệp: Thư bổ nhiệm của công ty mẹ cử nhân viên sang làm việc tại Công ty con ở Việt Nam, đồng thời xác nhận người nước ngoài đã làm việc tại công ty mẹ ít nhất 12 tháng;
 2. Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế: Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
 3. Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng: Người nước ngoài cần cung cấp Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm;
 4. Người lao động nước ngoài chào bán dịch vụ: Văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;
 5. Người lao động nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam: Giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

DANH MỤC BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VÀ VISA VIỆT NAM


DI TRAVEL 
5th Floor | Platinum Building | 145 Dien Bien Phu Street, District 1
Ho Chi Minh City | Vietnam

Tel: 028 39102358 | 028 39102359 | Mobile/ Whatsapp/ Zalo: 0938228856 | 0906640505

www.visa5s.com | www.ditravel.vn

Các dịch vụ liên quan
Top