Thẻ Tạm Trú Chủ Đầu Tư

Thẻ Tạm Trú được cấp cho người nước ngoài là thành viên, cổ đông góp vốn của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trừ người đại diện theo ủy quyền), thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, thân nhân đi cùng gồm cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp thẻ tạm trú đã được cấp visa Việt Nam có ký hiệu ĐT, TT được xét cấp thẻ tạm trú có ký hiệu tương tự ký hiệu thị thực. Thẻ Tạm Trú cho chủ đầu tư, cổ đông gón vốn được xem xét cấp thẻ tạm trú có thời hạn không quá 5 năm. Ngoài ra Thẻ tạm trú còn được cấp cho Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt nam theo qui định của pháp luật; Người nước ngoài có Giấy Phép Lao Động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, VPĐD các công ty nước ngoài; Chuyên gia, sinh viên, học viên, đang làm việc, học tập theo các chương trình, dự án quốc gia ký kết giữa các Bộ, Ngành được Chính phủ phê duyệt;

Thẻ Tạm Trú được cấp cho người nước ngoài là thành viên, cổ đông góp vốn của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trừ người đại diện theo ủy quyền), thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, thân nhân đi cùng gồm cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp thẻ tạm trú đã được cấp visa Việt Nam có ký hiệu ĐT, TT được xét cấp thẻ tạm trú có ký hiệu tương tự ký hiệu thị thực. Thẻ Tạm Trú cho chủ đầu tư, cổ đông gón vốn được xem xét cấp thẻ tạm trú có thời hạn không quá 5 năm. Những người được cấp thẻ tạm trú được phép nhập và xuất cảnh Việt Nam nhiều lần mà không cần phải xin visa Việt Nam.

 


Thời hạn và ký hiệu của Thẻ tạm trú Việt Nam

 1. Thời hạn thẻ tạm trú được cấp có giá trị ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.
 2. Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, ĐT và DH có thời hạn không quá 05 năm.
 3. Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, TT có thời hạn không quá 03 năm.
 4. Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ và PV1 có thời hạn không quá 02 năm.
 5. Thẻ tạm trú hết hạn được xem xét cấp thẻ mới.
 6. Thẻ tạm trú chỉ được cấp cho những người đã có Giấy phép lao động đối với người nước ngoài lao động hưởng lương và những người là chủ đầu tư, cổ đông góp vốn có tên trên giấy phép đầu tư hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh tại Việt Nam

 

Những trường hợp nào được gọi là chủ đầu tư và cổ đông góp vốn

 1. Người nước ngoài là thành viên, cổ đông góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
   
 2. Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trừ người đại diện theo ủy quyền);
   
 3. Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;


 

Hồ sơ xin Thẻ tạm trú cho chủ đầu tư và cổ đông góp vốn

 1. Sao y công chứn giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tùy theo từng loại hình doanh nghiệp);
 2. Sao y công chứng giấy đăng ký mẫu dấu; Giấy đăng ký mã số thuế (nếu có);
 3. Văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú NA6 đại diện doanh nghiệp ký tên đóng dấu;
 4. Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú NA8;
 5. 02 ảnh cỡ 2x3 phông nền trắng
 6. Hộ chiếu bản chính còn thời hạn trên 2 năm
 7. Visa Việt Nam còn hạn và phù hợp với mục đích nhập cảnh ký hiệu visa ĐT
 8. Bản chính hoặc sao y công chứng sổ hoặc giấy xác nhận tạm trú hoặc phiếu khai báo tạm trú cho Người nước ngoài

 

Trường hợp chủ đầu tư, cổ đông góp vốn xin thẻ tạm trú cho thân nhân bổ sung

 1. Hộ chiếu bản chính còn thời hạn trên 2 năm;
 2. 2 tấm hình 2x3 phong nền trắng
 3. Visa Việt Nam phù hợp ký hiệu TT
 4. Bản chính hoặc sao y công chứng sổ hoặc giấy xác nhận tạm trú hoặc phiếu khai báo tạm trú cho Người nước ngoài
 5. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình: giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, sổ gia đình…..những giấy tờ này phải được hợp pháp hóa lãnh sự quán và được dịch ra tiếng Việt, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

 

Thời gian trả kết quả: 5 - 7 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ


 

Các thông tin liên quan đến người nước ngoài khác
Thủ tục xin visa thương mại, du lịch Việt Nam cho người nước ngoài
Thủ tục xin visa Việt Nam cho khách quốc tịch khó Trung Đông, Châu Phi
Thủ tục xin cấp Giấy phép Lao Động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Thủ tục gia hạn Giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài
Thủ tục xin Thẻ tạm trú Việt Nam cho người nước ngoài
Thủ tục xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài dán visa Việt Nam
Thủ tục xin gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài
Thủ tục xin công văn nhập cảnh Việt Nam cho khách quốc tịch khó

 

Thông tin liên hệ
Discovery Indochina Travel Co., Ltd
5th Floor | Avenis Building | 145 Dien Bien Phu Street, District 1 | Ho Chi Minh City | Vietnam
Tel: 028 39102358 | 028 39102359  Mobile: 0938228856 | 0906640505

www.visa5s.com | www.ditravel.vn

Các dịch vụ liên quan
Top