Tin Tức

CÁC LOẠI THỊ THỰC NHẬT BẢN

Thứ 5, 16/11/17

Người Việt Nam muốn nhập cảnh vào Nhật Bản cần phải xin visa trước tại Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản. Dưới đây là thủ tục xin visa. Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách nhận hồ sơ xin visa đối với người hiện đang sinh sống ở khu vực miền Nam từ các tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên trở vào. Đối với những người sinh sống từ các tỉnh Gia Lai, Bình Định trở ra Bắc, xin vui lòng nộp hồ sơ xin visa tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Tiêu chuẩn của việc phát hành thị thực

Về nguyên tắc, thị thực nhật bản sẽ được cấp cho đương đơn đáp ứng đủ tất cả các yêu cầu đưa ra dưới đây và sự phát hành được coi là hợp lý.

Đương đơn nộp thị thực phải cung cấp hộ chiếu hợp lệ và được phép tái nhập cảnh vào nước mà đương đơn đang sinh sống hoặc là công dân của nước đó.

Tất cả hồ sơ đã nộp cần được phải là bản gốc/ đã được công chứng, đầy đủ và thỏa đáng.

Các hoạt động tham gia trong thời gian ở Nhật Bản, hoặc tình trạng dân sự hoặc vị trí của đương đơn, và thời gian lưu trú phải đáp ứng đủ các yêu cầu theo tình trạng cư trú và thời gian lưu trú quy định trong Luật kiểm soát nhập cư và công nhân tị nạn. Đương đơn không vi phạm bất kỳ mục nào của Điều 5, Khoản 1 của Điều luật.

Đối với công dân Việt Nam hiện đang sinh sống ở Việt Nam có quyền nộp hồ sơ xin visa Nhật Bản tại trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực. Đương đơn hiện đang lưu trú ngắn hạn tại Việt Nam không được phép xin thị thực. Với những đương đơn hiện đang sinh sống ở hải ngoại, vui lòng lien hệ trực tiếp với Đại sứ quán Nhật Bản hoặc Lãnh sự quán Nhật Bản nơi bạn đang sinh sống.


Thị thực đi thăm ngắn hạn

Thị thực đi thăm ngắn hạn dành cho những người muốn tham quan Nhật Bản trong thời than dưới 90 ngày với mục đích tham quan, thăm nhân thân, bạn bè, hoặc người quen, và các vấn đề kinh doanh ngắn hạn.

Xin lưu ý rằng tất cả các mục đích trên không bao gồm bất kỳ hoạt động lien quan đến quản lý kinh doanh hoặc được trả lương.


Thị thực cho đương đơn sở hữu Giấy chứng nhận Cư trú

Người nước ngoài muốn làm việc hoặc tạm trú dài hạn trên 90 ngày ở Nhật Bản…nằm ngoài diện đi thăm ngắn hạn cần phải xin Giấy chứng nhận Cư trú tại Nhật Bản tại Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản trước khi xin thị thực.


Làm việc kết hợp kỳ nghỉ

Với mục đích đem lại cho người trẻ tuổi cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và lối sống của người Nhật Bản, chương trình làm việc kết hợp kỳ nghỉ cho phép những đương đơn đáp ứng đủ các tiêu chí để ở lại Nhật Bản trong vòng 1 năm và có cơ hội tìm kiếm công việc để phục vụ cho chi phí du lịch.


Khám chữa bệnh

Thị thực được cấp cho công dân nước ngoài mong muốn đến nhật bản với mục đích khám chữa bệnh (bao gồm kiểm tra sức khỏe toàn thể). Thị thực được cấp cho người đi kèm trong trường hợp cần thiết.

 

“Nguồn VFS Global”

Các tin liên quan
Top